Fönster Säljes!

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fönster Säljes!

Excellent montage Malmö
Har 4 st helt nya SPfönster till försäljning!

3 st   12x12 Fasta  2500 kr/st
1 st   10x10 Fasta  2000 kr/st

Eller alla för 8000 kr, hämtas i Malmö
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fönster Säljes!

Jahan Svensson
Hej , fått sålt fönstren ?