PVC fönster är bättre ur inbrottsynpunkt ..

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

PVC fönster är bättre ur inbrottsynpunkt ..

ADMIN
Administrator
This post was updated on .
Pvc fönster har på de flesta modeller glaslisten som håller glaset på plats på insidan vilket är mycket säkrare,då man så klart ej kan plocka av den utifrån, det är en stor fördel inbrottsmässigt.
Dock skulle jag påstå att det ändå går ganska smärtfritt att ta sig in i ett pvc fönster. När du beställer sådana fönster så lägg gärna till ett extra säkerhetspaket på varje fönster , då har du ett väldigt säkert fönster!
De flesta påstår att det i standardutförande är bombsäkert, men det stämmer inte riktigt..

På Trä/aluminiumfönster har de flesta ändrat till att ha den avtagbara glaslisten invändigt numera men dock
går det oftast lätt att plocka bort aluminiumbeklädnaden på utsidan för att sedan lyfta ur glaset. Det finns vissa leverantörer som har en annan konstruktion , säkrare.
Vanliga träfönster med listen på utsidan - komplementera ytterligare med "envägsskruv" !
Skall man ändå byta fönster så är säkerheten en viktig punkt
Admin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: PVC fönster är bättre ur inbrottsynpunkt ..

Guran med pvc
Jag kan tipsa att välja säkerhetspaket WK1 eller WK2 i era pvc fönster. Finns polacker som åker runt och vet hur man bryter upp pvc fönster....precis som med allt annat folk specialiserar sig på :/ !