Vilka glas skall man välja - 2-glas eller 3-glas ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vilka glas skall man välja - 2-glas eller 3-glas ?

ADMIN
Administrator
Admin
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vilka glas skall man välja - 2-glas eller 3-glas ?

Excellent Montage
This post was updated on .


Ett enkelt räkneexempel
 
Som exempel har gamla tvåglasfönster ett U-värde på upp till 3,0.
När du ersätter dem med moderna, energieffektiva treglasfönster
med U-värde 1,2 får du en energibesparing på hela 60 procent
av den värme som passerar genom fönstret. Detta är ju en väldig skillnad
och i dessa tider är det all idé att  byta till 3-glas enligt mig.
 

Låga U-värden kan ge ofarlig kondens
 
Ett mycket lågt U-värde är så pass tätt att det kan bildas kondens på
utsidan av glaset på våren och hösten eftersom fönstret inte släpper ut
värmen. Observera att det inte är något fel på fönstret utan ett bevis på att
det är energisnålt!


Kondens